ข่าวทั่วไป ธรรมดิจิทัล บทความ บทธรรม ประชาสัมพันธ์ พุทธการศึกษา พุทธดิจิตอล

ความงดงามในพระสูตร : “ศิลปะในการสอนลูก” พระอนันต์ สิรินธโร

ในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า พ่อ แม่ ส่วนมากมักมุ่งแต่จะหาเงินไว้ให้ลูก หวังให้ลูกเรียนเก่ง เรียนสูง ทำงานเบา ทำงานมีเกียรติ ได้เงินเดือนสูง ร่ำรวย ฯลฯ ส่วนมากจะไม่สนใจคุณธรรมในตัวของลูกเลย ผลก็คือ พ่อแม่ส่วนมากในยุคนี้ ต้องผิดหวังน้ำตาตก เป็นโรคประสาท ทั้งที่มีเงินทองล้นเหลือ

ทางที่ดีนั้น ควรปลูกฝังคุณธรรม หรือศีลธรรมลงในจิตใจของเด็ก เสียแต่เมื่อยังเล็กๆอยู่ เพราะเมื่อเด็กมีศีลธรรมหรือคุณธรรมในใจแล้ว ย่อมเป็นลูกที่มีกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ เคารพและเชื่อฟังพ่อแม่ ย่อมทำในสิ่งที่ดีงาม นำความชื่นใจและปลื้มใจมาให้พ่อแม่ เมื่อคิดถึงเด็ก แต่ถ้าลูกขาดคุณธรรมแล้ว ถึงจะมีความรู้วิชาชีพสูง ก็เอาตัวไม่รอด แม้พ่อแม่จะมีฐานร่ำรวย ลูกมันก็ผลาญหมด

ถ้าไม่รีบปลูกฝังศีลธรรม ลงในตัวของลูกไว้แต่เด็ก แล้วโอกาสที่เด็กจะเป็นคนดีค่อนข้างยาก และจะยิ่งยากมากขึ้นทุกวัน ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยียิ่งเจริญมากขึ้นเท่าไร จิตใจของคนในโลกก็ยิ่งต่ำลง เห็นแก่ตัวมากขึ้น โหดร้ายมากขึ้นเท่านั้น สมดังที่พระพุทธองค์ได้วิสัชนาใน ขัตติยสูตร ไว้ว่า “บุตรใดเป็นผู้เชื่อฟัง บุตรนั้นประเสริฐสุดกว่าบุตรทั้งหลาย”

พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร  อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำวิชาพระสูตรศึกษา 2

พระอนันต์ สิรินธโร

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *