ข่าวทั่วไป ข่าวสาร งานบุญ ธรรมดิจิทัล ธรรมวิจัย บทความ บทธรรม พุทธการศึกษา

กฏเกณฑ์ธรรมชาติสู่การดำรงตน/พระอนุรักษ์ อ่อนไทย พุทธศาสตร์ปี 3 มมร วิทยาเขตล้านนา

    หลักธรรมในพระพุทธศาสนา เราเรียกกันว่า พระธรรม และพระธรรมนั้น ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ เป็นหลักธรรมชาติ กฏเกณฑ์ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและนำมาตรัสสอนสัตว์โลก และธรรม หรือธรรมชาตินั้นเอง ก็จะเป็นไปตามเช่นนั้น ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสหรือไม่ก็ตาม เราเรียกกฏเกณฑ์นั้น  ว่า กฏเกณฑ์ของธรรมชาติ  ส่วนในหลักธรรม เราเรียกว่า กฎของพระไตรลักษณ์

 

   พระไตรลักษณ์  หมายถึงลักษณะ 3 อย่าง  หรือจะเรียกอีกอย่างว่า มี 3 ขั้นตอนด้วยกัน นั่นก็คือ 1.การเกิดขึ้น  2.การตั้งอยู่  3.การดับไป  อธิบายคือ  ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ในจักรวาลนี้  ล้วนแล้วต้องมีลักษณะทั้งสามอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้น  มีการเกิดขึ้นมาของตัวมันเอง  เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว  ก็มีการคงอยู่  เละเปลี่ยนแปลงไป เป็นไป  ตั้งอยู่ไปชั่วระยะเวลาของมัน  และสุดท้ายแล้ว  ย่อมมีการสูญสลายไป  แดกดับไป  เสื่อมสลายหายไป  เป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่อาจจะเลี่ยงได้  ซึ่งไม่มีอะไร หรือ สิ่งใด  ที่จะอยู่ไปตลอกกาลนาน  แม้แต่จักวาลเองก็ตาม

   ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน อุปปาทสูตร อธิบายถึง  กฏเกณฑ์พระไตรลักษณ์ ว่า ธาตุ นั้น  ล้วนแต่เป็นไปตามพระไตรลักษณ์ คือ มีความเกิดขึ้น  มีความตั้งอยู่เป็นไป  และมีความแตกดับไป เป็นธรรมดา  และเมื่อเป็นไปตามกฏพระไตรลักษณ์นั้นแล้ว จึงตรัสว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เที่ยง (คือ มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา)  ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นทุกข์ (คือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมก่อให้เกิดทุกข์ เกิดความไม่พึงพอใจ)  และทุกสิ่งทุกอย่าง ล้วนเป็น อนัตตา  (คือ ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่คงที่ เป็นทุกข์ โดยที่เราไม่สามารถจะบังคับ กำหนดได้ตามที่ใจเราต้องการ ไม่อยู่ในอำนาจของเรา)

 

   เมื่อเข้าใจ กฏเกณฑ์ของพระไตรลักษณ์เช่นนี้แล้ว เราทุกควร ควรรีบขวนขวาย พยายาม ทำแต่สิ่งที่ดีงาม ทำความดี  เสียสละ  แก่คนรอบข้าง  แก่สังคม  แก่ประเทศชาติ  แก่โลก แก่จักวาลนี้ รู้จักทำสิ่งที่มีประโยชน์  รู้จักให้อภัยเมื่อมีใครทำผิด เพราะทุกคนล้วนแต่เคยผิดพลาด ในขณะนี้ เราอยู่ ขั้นตอนลักษณะที่ 2 นั่นคือตั้งอยู่  เราควรรีบทำความดี ก่อนที่เราจะถึงขั้นตอนสุดท้าย คือ แตกดับไป

 

พระอาจารย์ปุณณสมบัติ  ปภากโร /อาจารย์ที่ปรึกษา
พระอนุรักษ์  อ่อนไทย

Please follow and like us:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *