ข่าวทั่วไป ธรรมดิจิทัล บทความ บทธรรม

คนห่มผ้า ปราถนาสิ่งใดในการครองไตรจีวรเป็นวัตร/พระวรศักดิ์ สํวโร/พุทธศาสตร์ ปีที่ ๒ มมร.วิทยาเขตล้านนา

ผ้าห่มคน หรือ ว่าคนห่มผ้า ปราถนาสิ่งใดใน การครองไตรจีวรเป็นวัตร/พระวรศักดิ์ สํวโร/พุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ มมร.วิทยาเขตล้านนา