คำสั่งแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุฯ และมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ และภาคเอกชน และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวัดวชิรธรรมาวาส ให้สำเร็จลุล่วง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

  • ครั้งที่ 1 รับบริจาคโค กระบือ จำนวน ๙๙ ตัว ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
  • ทำพิธีมอบให้เกษตรกรในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดวชิรธรรมาวาส เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  • ครั้งที่ 2 รับบริจาคโค กระบือ จำนวน 99 ตัว วันมาฆบูชา วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561
  • สถานที่ทำพิธีมอบ ณ วัดวชิรธรรมาวาส แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  • สถานที่รับบริจาค วัดวชิรธรรมาวาส แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ หน้ากุฏิ ๑๔ คณะเหนือ ภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทร ๐๖ ๓๓๑๕ ๓๖๖๕/
    ๐๘ ๕๑๓๗ ๖๑๙๑ / ๐๙ ๙๑๔๙ ๕๕๙๙ ID LINE : 0991495599

หรือโอนผ่านบัญชีเงินฝาก

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหลักสี่ ชื่อบัญชี “ไถ่ชีวิต – กระบือ บุญต่อบุญ โดย พระกมล ฐิตคุโณ/นายกฤชญาณ เรืองนุ่ม/ นายประเวศน์ จันทร์หล้า” เลขที่บัญชี ๐๒๙-๔๕๑๗๘๗-๗

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *