ติดต่อ แผนที่

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
วัดวชิรธรรมาวาส โดยมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ 

  • สำนักงานมูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ หน้ากุฏิ ๑๔ คณะเหนือ ภายในวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โทร. ๐๖ ๓๓๑๕ ๓๖๖๕ / ๐๘ ๕๑๓๗ ๖๑๙๑ / ๐๙ ๙๑๔๙ ๕๕๙๙ ID LINE : 0991495599
  • นายทองพิสิฎ จันทร์ภาโรจนะ Id.line 0991495599 โทร. 0991495599 e-mail Prv2495@hotmail.com
  • เจ้าหน้าที่ โทร. 086-216-4090 ID LINE : 0993721888 E-mail : hermoniiga@gmail.com
  • มูลนิธิธรรมเจติยาจารย์ 149 วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
    โทรศัพท์ 06 3215 3665 โทรสาร 0 2551 3560 ID Line : 0632153665
    E-mail : dhammajetiyajarn@gmail.com